Posjeta članova Evropskog udruženja studenata prava ( ELSA) sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


15.03.2024.

U okviru projekta ''Dani otvorenih vrata u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine'' danas su Parlament Federacije posjetili članovi ELSA-e Sarajevo, studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Posjeti su također prisustvovali i studenti fakulteta Političkih nauka koji već obavljaju studentsku praksu u Parlamentu Federacije BiH. Sa njima su razgovarali delegatkinja u Domu naroda Vedrana Vujović i zastupnik iz Zastupničkog doma Belmin Zukan.

Ispred stručnih službi domova Parlamenta Federacije prisustvovali su: Alma Varaki, Aida Hadžić Salkić, Đana Fejzagić, Almedina Bulić, Biljana Andrić, Muamera Ahmedspahić, Edita Rizvan i Vildana Kapetanović.

Cilj ove posjete jeste da se studenti upoznaju sa zakonodavnim procedurama kao i strukturom i načinom funkcionisanja Parlamenta Federacije BiH.

Studenti su postavljali pitanja iz oblasti rada i funkcionisanja Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i njegovog značaja u ustavnom sistemu Bosne i Hercegovine, te su aktivno učestvovali u diskusiji sa parlamentarcima.