Zakazana 7. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


13.03.2024.

Zakazana 7. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za ponedjeljak, 25. mart 2024. godine sa početkom u 12:00  sati

Za sjednicu predložen sljedeći:

 D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo – hitni postupak,
 2. Prijedlog odluke o prihvaćaniu zaduženja po Sporazumu o zajmu između Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i Bosne i Hercegovine za finansiranje Projekta unapređenja zdravstvenih sistema,
 3. Izvještaj o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK za 2022. godinu
 4. Izvještaj o stanju poljoprivrede (,,Zeleni izvještaj") u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2022. godinu,
 5. Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuća rezerva“ Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu za period 01.01. do 31.12.2023. godine.
 6. Kvartalni izvještaj o dugu Q4/2023,
 7. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije (9M) trezorskih zapisa na dan 12.12.2023. godine,
 8. Izvještaj o odlukama o pomilovanju pravosnažno osuđenih osoba donesenim u 2023. godini,
 9. Izbori i imenovanja:
  a) Prijedlog odluke o izboru potpredsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
  b) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova radnih tijela Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
  c) Prijedlog odluke o izboru članova u Parlamentarnu komisiju odgovornu za reviziju,
  d) Prijedlog odluke o izboru članova u Zajedničku komisiju za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
  e) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru članova u Komisiju za evropske integracije Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
  f) Prijedlog članova Zajedničke radne grupe komisija za izbor i imenovanja oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz Doma naroda.

 

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

 

Mediji i javnost će moći pratiti sjednicu putem streama na YouTube kanalu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.