Britanska ambasada u posjeti Komisiji za jednakopravnost spolova

Sarajevo,


30.01.2024.

Prva sekretarka za politiku Britanske ambasade u Sarajevu, Helen Flewker sa saradnicom, političkom savjetnicom, Amrom Salkić, danas su u zgradi PFBiH imale konsultativni sastanak sa predsjednicom Komisije za jednakopravnost spolova Doma naroda PFBiH, Aidom Obuća.

Razgovor je obuhvatio aktuelne političke teme, od budžetiranja do problema u lokalnim zajednicama, s posebnim osvrtom na teme iz nadležnosti Komisije za jednakopravnost spolova. Aida Obuća predočila je gošćama aktivnosti Komisije u protekloj godini, s posebnim težištom na zalaganje za donošenje izmjena Krivičnog zakona i unaprjeđenje zakona o zaštiti od nasilja u porodici i drugih relevantih propisa. Flewker je istakla da je nasilje u porodici, odnosno problemi Federacije na rješavanju legislative u tom smislu, ključno pitanje u Ambasadi te da su spremni da pruže pomoć i ekspertizu, da bi se konačno došlo do kvalitetnih zakona, i da žrtve nasilja ali i počinioci dobiju adekvatan tretman.

Također je pomenula zlatni standard donošenja zakona, odnosno uključivanje što više zainteresiranih u konstruktivnu raspravu i djelovanje, od političara na pozicijama moći, biranih političkih predstavnika, preko nevladinog i drugih sektora pa sve do građana kojih se zapravo zakoni najviše i tiču i zbog kojih se, u konačnici, i donose.