Komisija za jednakopravnost spolova u organizaciji tematske sjednice o nasilju u porodici

Sarajevo,


12.12.2023.

Predsjednicu i članice Komisije za jednakopravnost spolova Doma naroda PFBiH, Aidu Obuća, Sandru Imširović i Amru Babić, gošće iz Misije OSCEa, danas u Sarajevu, informirale su o planovima Misije na unaprjeđenju pitanja jednakopravnosti, s posebnim akcentom na borbu sa nasiljem u porodici. Zaključeno je da su ciljevi Komisije isti kao i ciljevi Misije i da će Komisija učiniti sve kako bi zajedničkim snagama pokrenuli aktivnosti sa nadležnima, ciljajući na dugoročno i sistemsko rješavanje problema u zakonodavstvu, zaštiti i prevenciji nasilja u porodici.

Senada Baltić iz OSCEa je govorila o nastojanju Misije da u što ranijem roku bude sazvana tematska sjednica na kojoj će učešće uzeti uz nadležna ministarstava u FBiH (Ministarstvo pravde, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo rada i socijalne politike), parlamentarna radna tijela oba doma (Komisije za rodnu ravnopravnost oba doma Parlamenta FBiH, Komisije za sigurnost oba doma Parlamenta FBiH, i Komisije za ljudska prava Doma naroda Parlamenta FBiH). Fokus tematske sjednice bio bi na nasilju u porodici, a cilj, usvajanje konkretnih prijedloga kao što su nacrt strategije, prijedlog za izmjene i dopune budžeta FBiH za finansiranje strategije naredne godine, razmatranje izmjena i dopuna ili nacrta Zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Dokument preporuke Misije OSCEa delegatima i zastupnicima dostavljen je e-mailom, a sačinjen je, kako je naglašeno, na osnovu ključnih elemenata nacrta Strategije za prevenciju i suzbijanje nasilja u porodici FBiH, Izvještaja revizije učinka tijela za rodnu ravnopravnosti i sprječavanje nasilja prema ženama, preporuka Vijeća Evrope u vezi sa unapredjenjem primjene zakona o zaštiti od nasilja u porodici i sugestija stručnjaka i profesionalaca u ovoj oblasti. Dokument će biti korišten kao smjernica budućeg djelovanja u namjeri da Federacija dobije relevantne propise kao i nove dokumenete te budžete za njihovu realizaciju.

Predsjednica Komisije istakla je da će učiniti sve da tematska sjednica bude održana što je prije moguće i, u konačnici, da dođe do realizacije ciljeva - zakona kojima će žrtva biti bolje zaštićena, a počinioci nasilja adekvatno kažnjeni.

Osim toga, naglasila je, multisektorski pristup generalno, a posebno u slučaju nasilja u porodici, jedini je ispravan način postupanja jer podrazumijeva bavljenje problemom u svim njegovim fazama te samim tim predstavlja mnogo više od donošenja pukih zakona koji mogu, a kako vidimo, i ne moraju biti provođeni.

Zlatan Hrničić, stručni savjetnik Gender Centra FBiH, pozdravio je sve napore u kojima i sam učestvuje, i godinama pokušava učiniti iskorake što je, kako je rekao, u dobroj mjeri i učinjeno, iako su u fokusu uvijek i najčešće samo negativne konotacije. Veliki je značaj pomaka i u činjenici, kako je pojasnio, da je prije desetak godina bilo nezamislivo privoliti ljude na raspravu o temama nasilja u porodici, odnosno rodne ravnopravnosti, a da je danas spektar zainteresiranih za takvu raspravu ogroman te da je napredak evidentan, ali nažalost pozitivne strane ove borbe uvijek padnu u drugi plan zasjenjene slučajevima poput Gradačca, ove godine, ili mnogih drugih koji su se, nažalost, desili prije ili poslije.