Treća vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


31.10.2023.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu te Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, usvojeni su danas po hitnom postupku na 3. vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH. Delegati su, također, usvojili i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, izmjene i dopune Finansijskog plana federalnog Fonda solidarnosti za 2023. godinu (Anex I) i Odluku o načinu izvršavanja rebalansa Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu.