Studijska posjeta SAYP Programu Akademije Švedskog Instituta za ljudska prava

Švedska,


04.07.2023.

U periodu od 18. do 29. juna 2023. godine, službenica Stručne službe Doma naroda Parlamenta Federacije BiH iz Ureda sekretara Doma naroda, Anida Hasanović, prisustvovala je SAYP Programu Akademije Švedskog Instituta za ljudska prava na temu: „Perspektive o vladavini na više nivoa, decentralizacija i ljudska prava“ održanom na Univerzitetu u Lundu, Švedska.

Program je proveo Univerzitet u Lundu Škola za ekonomiju i menadžment i Raoul Wallenberg Institut za ljudska prava i humanitarno pravo, u saradnji sa Odsjekom za plaćeno obrazovanje Univerziteta u Lundu i finansijskom podrškom Švedskog Instituta. Program obuke je osmišljen kako bi ojačao profesionalne vještine, unaprijedio međukulturalno razumijevanje i razvio regionalnu perspektivu o inovativnom i održivom upravljanju.

Cilj programa je bio upoznati učesnike sa sistemom javne uprave zastupljenom u švedskim institucijama te sa korelacijom između kvalitetnog sistema javne uprave i jedinstvenog poštivanja principa ljudskih prava.

Osim učesnika iz Bosne i Hercegovine, u programu su učestvovali državni službenici i zaposlenici nevladinih organizacija iz Albanije, Kosova, Srbije i Sjeverne Makedonije.

Fokus je bio na analizi državne, regionalne uprave te lokalne samouprave u Švedskoj, kao i na naglasku mogućih nedostataka u zemljama Zapadnog Balkana koji su prepreka uspješnom razvoju sistema javne uprave te razmjeni iskustava sa učesnicima u pogledu mogućih rješenja.