Mladi iz Mostara posjetili Parlament Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


31.07.2019.

U sklopu Projekta „Iniciraj dijalog: Aktivni mladi za transparentne parlamente“ koji realizira nevladina organizacija „Perpetuum mobile- Institut za razvoj mladih i zajednice“ - Banja Luka srednjoškolci i studenti iz Mostara su posjetili Parlament Federacije Bosne i Hercegovine.

Projekat omogućuje mladima iz šest gradova u Bosni i Hercegovini da, putem posjeta parlamentima i direktnim kontaktima sa donosiocima odluka na državnom i entitetskom nivou, utiču na parlamentarne procese koji se tiču mladih, a naročito rješavanja pitanja visoke nazaposlenosti mladih i nesklada upisnih politika obrazovnih institucija sa tržištem rada u Bosni i Hercegovini.

Sa mladima su razgovarali zastupnici u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH Lana Prlić, Irfan Čengić i Nihad Čolpa i delegati u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Alisa Hajdarović i Damir Džeba.

Mladi su postavljali pitanja iz oblasti obrazovanja, zapošljavanja i drugih tema koje se tiču poboljšanja njihovog položaja.

Ispred stručnih službi domova Parlamenta Federacije prisustvovali su: Almedina Bulić, Aida Hadžić Salkić, Mirsad Talić i Ivan Buda.