Dom naroda usvojio Rebalans Budžeta

Sarajevo,


19.07.2019.

Na drugoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, jučer u Sarajevu, usvojeni su Prijedlog zakona o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica, Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2019. godinu te Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2019. godinu.

Delegati Doma naroda usvojili su i prijedloge zaključaka koji proizilaze iz presuda Ustavnog suda Federacije BiH br.: U-22/16 od 6.3.2019. godine, U-31/18 od 26.3.2019. godine, U-24/18 od 7.5.2019. godine, U-5/18 od 7.5.2019. godine, U-35/18 od 28.5.2019. godine, U-34/18 od 28.5.2019. godine, U-27/18 od 7.5.2019. godine i U-6/19 od 28.5.2019. godine; Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o električnoj energiji u Federaciji BiH; Prijedlog zakona o izmjenama zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH; Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj za realizaciju Projekta poboljšanje energetske efikasnosti u Javnoj ustanovi Kantonalna bolnica Zenica i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH i dopune Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2019. godinu (Aneks I) i Odluku o načinu izvršavanja Rebalansa Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2019. godinu.

Na jučerašnjoj sjednici verificiran je mandat novom delegatu u Doma naroda PFBiH, Elmedinu Konakoviću.

Sjednicu u cijelosti možete pogledati na sljedećem linku:
2. sjednica Doma naroda PFBiH 18.07.2019. godine