Srednjoškolci iz Travnika i Novog Travnika posjetili Parlament Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


04.07.2019.

U sklopu Projekta „Iniciraj dijalog: Aktivni mladi za transparentne parlamente“ koji realizira nevladina organizacija „Perpetuum mobile- Institut za razvoj mladih i zajednice“ - Banja Luka srednjoškolci iz Travnika i Novog Travnika su posjetili Parlament Federacije Bosne i Hercegovine.

Projekat omogućuje mladima iz šest gradova u Bosni i Hercegovini da, putem posjeta parlamentima i direktnim kontaktima sa donosiocima odluka na državnom i entitetskom nivou, utiču na parlamentarne procese koji se tiču mladih, a naročito rješavanja pitanja visoke nazaposlenosti mladih i nesklada upisnih politika obrazovnih institucija sa tržištem rada u Bosni i Hercegovini.

Realizacija ovog Projekta će se vršiti kroz posjete srednjoškolaca iz Tuzle, Novog Travnika, Travnika i Mostara Parlamentu Federacije BiH.

Učenici su postavljali pitanja iz obrazovanja, zapošljavanja i drugih oblasti.

Na pitanja učenika odgovarali su zastupnici u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH Sabina Ćudić, Dženana Hodžić i Damir Mašić i delegati u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Segmedina Srna Bajramović i Damir Marjanović.

Ispred stručnih službi domova Parlamenta Federacije prisustvovali su: Almedina Bulić, Alma Varaki, Sanela Mujčinović Ibrica, Mirsad Talić, Aida Hadžić Salkić i Ivan Buda.