Izaslanica u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Iva Raguž na regionalnoj konferenciji parlmentarki u Skoplju

Skoplje,


01.07.2019.

Iva Raguž, izaslanica u Klubu Hrvata u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH zajedno sa izaslanicama i zastupnicama parlamenata u BiH sudjelovala je krajem lipnja u radu dvodnevne regionalne konferencije parlamentarki koja je održana u Skoplju u Sjevernoj Makedoniji. Konferencija koja je organizirana uz potporu Organizacije za europsku sigurnost i suradnju, OESS-a, održana je u Sobranju Republike Sjeverne Makedije, a bavila se temom rodno osjetljivih parlamenata. Sudionice konferencije, među kojima je i Iva Raguž, izaslanica u Domu naroda Parlamaneta Federacije BiH, najvišem zakonodavnom tijelu ovog entiteta, ovom su prilikom razmjenile iskustva o zakonodavstvu i financiranju projekata koje se odnose na ravnopravnost spolova, raspravljalo se i o mogućnostima unapređenja regionalne parlamentarne suradnje u oblasti rodne ravnopravnosti. Sudionicima Konferencije predstavljeno je i istraživanje OESS-a o rodnom nasilju u regiji jugoistočne Europe.