Održana 5. sjednica Odbora za žalbe građana PFBiH

Sarajevo,


29.05.2019.

Dana 28.05.2019. godine Odbor za žalbe građana Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održao je 5. Informativnu – konstituirajuću sjednicu kojom prilikom je, nakon sveobuhvatne rasprave utvrdio tekst Informacije za Parlament Federacije BiH, Vladu Federacije BiH i Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova.