Saopštenje Odbora za žalbe građana

Sarajevo,


16.10.2018.

Dana 15.10.2018 godine Odbor za žalbe građana održao je informativno-konsultativnu sjednicu, kojom prilikom je konstatovao da još nije dobio saglasnost na Poslovnik o radu Odbora od strane Zakonodavno-pravnih komisija oba doma Parlamenta FBiH, a što je zakonska obaveza. Navedena tijela Parlamenta FBiH nisu zasjedala od imenovanja Odbora.

Odbor je informisan od strane predstavnika Federalnog Ministarstva unutrašnjih poslova da je od 10.05.2018 godine dostavljeno 19 žalbi građana na rad policijskih službenika Federalne uprave policije.