Održana druga sjednica Odbora za žalbe građana

Sarajevo,


20.07.2018.

Dana 19.07.2018. godine održana je 2. sjednica Odbora za žalbe građana na kojoj su članovi Odbora raspravljali o pitanju svoga rada. Donesen je zaključak da se predsjedavajućim i sekretarima Domova Parlamenta Federacije BIH uputi dopis u kojem se traži da se hitno razmotri mogućnost sazivanja sjednica Zakonodavno-pravnih komisija oba doma kako bi Odbor mogao početi sa radom i odlučivati o žalbama i time ispuniti svoju zakonsku i društvenu obavezu.