ЧЛАН САВЈЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 


ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Хидајета Реџић
 
ДАТУМ РОЂЕНЈА: 15.12.1949
 
МЈЕСТО РОЂЕНЈА: Сарајево
 
ПРЕБИВАЛИШТЕ: Сарајево
 
НАЦИОНАЛНОСТ: ЦРНОГОРКА

ЗАНИМАНЈЕ: пензионер
 

ЗАВРШЕНА ШКОЛА/НАУЧНО ЗВАНЈЕ:  правник
 
РАДНО ИСКУСТВО: 
 
ПОРОДИЧНО СТАНЈЕ: удата
 
Е-маил: montenegro@bih.net.ba