ЧЛАН САВЈЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 


ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Ирма Муратовић
 
ДАТУМ РОЂЕНЈА: 18.10.1962
 
МЈЕСТО РОЂЕНЈА: Бачка Топола
 
ПРЕБИВАЛИШТЕ: Сарајево
 
НАЦИОНАЛНОСТ: МАЂАРИЦА
 
ЗАНИМАНЈЕ: магистар фармације
 

ЗАВРШЕНА ШКОЛА/НАУЧНО ЗВАНЈЕ:  ВСС
 
РАДНО ИСКУСТВО: 30
 
ПОРОДИЧНО СТАНЈЕ:
удата
 

Е-маил: irm_mrtvc@yahoo.com