ЧЛАН САВЈЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 


ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Емил Бакош
 
ДАТУМ РОЂЕНЈА: 8.10.1961
 
МЈЕСТО РОЂЕНЈА: Коњиц
 
ПРЕБИВАЛИШТЕ: Коњиц
 
НАЦИОНАЛНОСТ: СЛОВАК
 
ЗАНИМАНЈЕ: дипл.инг.електронике
 

ЗАВРШЕНА ШКОЛА/НАУЧНО ЗВАНЈЕ: ВСС
 
РАДНО ИСКУСТВО:
 
ПОРОДИЧНО СТАНЈЕ: ожењен
 
Е-маил: bakos_emil@live.com