ЧЛАН САВЈЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 


ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Мишо Чирко
 
ДАТУМ РОЂЕНЈА: 23.3.1982
 
МЈЕСТО РОЂЕНЈА: Сарајево
 
ПРЕБИВАЛИШТЕ: Сарајево
 
НАЦИОНАЛНОСТ: РУСИН
 
ЗАНИМАНЈЕ: музичар

ЗАВРШЕНА ШКОЛА/НАУЧНО ЗВАНЈЕ:  ССС
 
РАДНО ИСКУСТВО: 
 
ПОРОДИЧНО СТАНЈЕ: ванбрачна заједница

Е-маил: misocirko@yahoo.com