ЧЛАН САВЈЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 


ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Нермин Геца
 
ДАТУМ РОЂЕНЈА: 23.3.1976
 
МЈЕСТО РОЂЕНЈА: Сарајево
 
ПРЕБИВАЛИШТЕ: Сарајево
 
НАЦИОНАЛНОСТ: ТУРЦИН
 
ЗАНИМАНЈЕ: возац

ЗАВРШЕНА ШКОЛА/НАУЧНО ЗВАНЈЕ:  возац моторних возила
 
РАДНО ИСКУСТВО: 20
 
ПОРОДИЧНО СТАНЈЕ:ожењен 
 

Е-маил: nermin.geca@gmail.com