ЧЛАН САВЈЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 


ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Един Сејдић
 
ДАТУМ РОЂЕНЈА:
31.1.1981

МЈЕСТО РОЂЕНЈА: Какањ
 
ПРЕБИВАЛИШТЕ: Какањ
 
НАЦИОНАЛНОСТ: РОМ
 
ЗАНИМАНЈЕ: ССС
 

ЗАВРШЕНА ШКОЛА/НАУЧНО ЗВАНЈЕ: ССС

 
РАДНО ИСКУСТВО:
 
ПОРОДИЧНО СТАНЈЕ: разведен
 
Е-маил: sejdic.edin@gmail.com