ЧЛАН САВЈЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 


ИМЕ И ПРЕЗИМЕЕлвиса Јусић:
 
ДАТУМ РОЂЕНЈА: 30.12.1999
 
МЈЕСТО РОЂЕНЈА:Тузла
 
ПРЕБИВАЛИШТЕ: Тузла
 
НАЦИОНАЛНОСТ: РОМКИНЈА
 
ЗАНИМАНЈЕ: економски техничар-студент
 

ЗАВРШЕНА ШКОЛА/НАУЧНО ЗВАНЈЕ:  студент Економског факултета
 
РАДНО ИСКУСТВО: 

 
ПОРОДИЧНО СТАНЈЕ: не удата
 
Е-маил: 
centarzaobrazovanjeromabih@yahoo.com