ЧЛАН САВЈЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ


ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Емин Фафулић
 
ДАТУМ РОЂЕНЈА:
19.9.1996
 
МЈЕСТО РОЂЕНЈА: Какањ
 
ПРЕБИВАЛИШТЕ: Какањ
 
НАЦИОНАЛНОСТ: РОМ
 
ЗАНИМАНЈЕ: студент
 

ЗАВРШЕНА ШКОЛА/НАУЧНО ЗВАНЈЕ:  Правни факултет
 
РАДНО ИСКУСТВО: 
 
ПОРОДИЧНО СТАНЈЕ: неозењен
 
Е-маил: efafulic@gmail.com