ЧЛАН САВЈЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 


ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Даворка Дријенчић
 
ДАТУМ РОЂЕНЈА: 13.6.1972
 
МЈЕСТО РОЂЕНЈА: Сарајево
 
ПРЕБИВАЛИШТЕ: Какањ
 
НАЦИОНАЛНОСТ: СЛОВЕНКА
 
ЗАНИМАНЈЕ: грађевинац


ЗАВРШЕНА ШКОЛА/НАУЧНО ЗВАНЈЕ: ССШ 
 
РАДНО ИСКУСТВО:
 
ПОРОДИЧНО СТАНЈЕ: удата

 

Е-маил: davorkadrijencic@yahoo.com