ЧЛАН САВЈЕТ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 


ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Зехра Обарчанин
 
ДАТУМ РОЂЕНЈА: 31.12.1964
 
МЈЕСТО РОЂЕНЈА: Скопје
 
ПРЕБИВАЛИШТЕ: Сарајево
 
НАЦИОНАЛНОСТ: МАКЕДОНКА
 
ЗАНИМАНЈЕ: преводитељица
 

ЗАВРШЕНА ШКОЛА/НАУЧНО ЗВАНЈЕ:  ВСС

 РАДНО ИСКУСТВО: 25 година
 
ПОРОДИЧНО СТАНЈЕ: удата
 
Е-маил: zehraobarcanin@hotmail.com