ЧЛАН САВЈЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 


ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Алага Суљић
 
ДАТУМ РОЂЕНЈА: 10.8.1946
 
МЈЕСТО РОЂЕНЈА: Лукавац
 
ПРЕБИВАЛИШТЕ: Лукавац
 
НАЦИОНАЛНОСТ: РОМ
 
ЗАНИМАНЈЕ: дипл.инжењер машинства
 

ЗАВРШЕНА ШКОЛА/НАУЧНО ЗВАНЈЕ: ВСС
 
РАДНО ИСКУСТВО: 42
 
ПОРОДИЧНО СТАНЈЕ: ожењен
 
Е-маил: unija.roma@bih.net.ba