ЧЛАН САВЈЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 


ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Мехмед Суљић
 
ДАТУМ РОЂЕНЈА: 29.9.1948
 
МЈЕСТО РОЂЕНЈА: Лукавац
 
ПРЕБИВАЛИШТЕ: Лукавац
 
НАЦИОНАЛНОСТ: РОМ
 
ЗАНИМАНЈЕ: дипломирани машински инжењер
 

ЗАВРШЕНА ШКОЛА/НАУЧНО ЗВАНЈЕ:  ВСС
 
РАДНО ИСКУСТВО: 40
 
ПОРОДИЧНО СТАНЈЕ: ожењен
 
Е-маил: unija.roma@bih.net.ba