ЧЛАН САВЈЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 


ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Владимир Лукачевић
 
ДАТУМ РОЂЕНЈА: 20.10.1961
 
МЈЕСТО РОЂЕНЈА: Зеница
 
ПРЕБИВАЛИШТЕ:
Сарајево
 
НАЦИОНАЛНОСТ: ЧЕХ

 ЗАНИМАНЈЕ: 
 

ЗАВРШЕНА ШКОЛА/НАУЧНО ЗВАНЈЕ:  ССС
 
РАДНО ИСКУСТВО: 
 
ПОРОДИЧНО СТАНЈЕ: ожењен
 
Е-маил: 
vlatko_luk@hotmail.com