ЧЛАН САВЈЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 


ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Виолета Џолан
 
ДАТУМ РОЂЕНЈА: 29.12.1971

МЈЕСТО РОЂЕНЈА: Загреб
 
ПРЕБИВАЛИШТЕ: Сарајево
 
НАЦИОНАЛНОСТ: РУМУНКА
 
ЗАНИМАНЈЕ: асистент-преводилац
 

ЗАВРШЕНА ШКОЛА/НАУЧНО ЗВАНЈЕ: Интернационални бизнис факултет
 
РАДНО ИСКУСТВО: 10 година
 
ПОРОДИЧНО СТАНЈЕ: удата
 
Е-маил: violetadzolan@yahoo.com