ЧЛАН САВЈЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 


ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Џемина Зејнуллаху
 
ДАТУМ РОЂЕНЈА: 19.12.1979
 
МЈЕСТО РОЂЕНЈА: Сарајево
 
ПРЕБИВАЛИШТЕ: Сарајево
 
НАЦИОНАЛНОСТ: АЛБАНКА
 
ЗАНИМАНЈЕ: дипломирани правник
 

ЗАВРШЕНА ШКОЛА/НАУЧНО ЗВАНЈЕ: ВСС
 
РАДНО ИСКУСТВО:
 
ПОРОДИЧНО СТАНЈЕ: неудата
 
Е-маил: xhemina@yahoo.com