Име и презиме: Кристина Петровић

Датум рођења: 7.7.1995.год.

Мјесто рођења: Бања Лука

Пребивалиште: Вогошћа

Националност: Српкиња

Страначка припадност: СДП БиХ

Занимање: грађевински инжињер

Завршена школа/стручно звање: Грађевински факултет

Радно искуство:

- ИПСА Институт- јуни 2020.- јануар 2021. године - инжињер пројектант

- АРКУС д.о.о – фебруар 2020. – април 2021. године - инжињер пројектант

Страначке активности и досадашњи политички ангажман:

  • чланица Предсједништва КО СДП БиХ
  • потпредсједница Форума младих КО СДП БиХ
  • потпредсједница ОО СДП БиХ Вогошћа

 

Породично стање: неудата