Име и презиме: Мирослав Митровић

Датум рођења: 18.8.1964.год.

Мјесто рођења: Љубушки

Пребивалиште: Љубушки

Националност: Србин

Страначка припадност: ХДЗ

Занимање: гимназија

Завршена школа/стручно звање: гимназија

Радно искуство: /

Страначке активности и досадашњи политички ангажман: /

Породично стање: неожењен