Име и презиме: Слађан Илић

Датум рођења: 6.11.1970. год.

Мјесто рођења: Тузла

Пребивалиште: Тузла

Националност: Србин

Страначка припадност: СДП

Занимање: ВСС

Завршена школа/стручно звање: Дипломирани економиста

Радно искуство: У приватном и јавном сектору

Страначке активности и досадашњи политички ангажман:

- Предсједник ГО СДП Тузла

- Члан Главног Одбора

Породично стање: Ожењен