ДЕЛЕГАТ - ШИМУНОВИЋ ИВО


Име и презиме: Иво Шимуновић

Датум рођења: 22.10.1964. године

Мјесто рођења: Јајце

Пребивалиште: Јајце

Националност: Хрват

Страначка припадност: ХДЗ БиХ

Занимање: Пензионер

Завршена школа/стручно звање: ССС

Радно искуство: /

Страначке активности и досадашњи политички ангажман:

- Предсједник ХДЗ БиХ Јајце, потпредсједник ЖО ХДЗ БиХ СБК

Породично стање: ожењен, отац седмеро дјеце