ДЕЛЕГАТ - ШАНТИЋ ТАЊА


Име и презиме: Тања Шантић

Датум рођења: 24.1.1982. године

Мјесто рођења: Бихаћ

Пребивалиште: Бихаћ

Националност: Хрватица

Страначка припадност: НЕС

Занимање: учитељица

Завршена школа/стручно звање: професорица разредне nastave/VSS

Радно искуство:

- 18 година радног искуства

Породично стање: удата