ДЕЛЕГАТ - ЏЕБА ДАМИР


Име и презиме: Дамир Џеба

Датум рођења: 30.05.1976. године

Мјесто рођења: Мостар

Пребивалиште: Мостар

Националност: Хрват

Страначка припадност: ХДЗ БиХ

Занимање: Професор

Завршена школа/стручно званје: - Послиједипломски научни студиј „Информатичке науке“,

- Докторанд, професор хрватског језика и књижевност и енглеског језика и књижевности,

- Свеучилиште у Мостару, Филозофски факултет

- Гимназија у мостару

Радно искуство:

- Делегат у Дому народа Парламента Федерације БиХ

- Предсједник клуба делегата ХДЗ БиХ,

- Делегат у Скупштини

- Савјетник предсједника Федерације БиХ

- Извршни директор Политичке академије ХДЗ-А БиХ

- Политичка академија ХДЗ БиХ, главни секретар

- ХДЗ БиХ омладине, главни секретар

- Градски одбор ХДЗ БиХ, орг.секретар

Страначке активности и досадашњи политички ангажман:

- Предсједник Комисије за Устав ФБиХ, Дом народа ПФБиХ

- Делегат у Дому народа Парламента Федерације БиХ

- Предсједник Клуба делегата ХДЗ-а БиХ, делегат у скупштини ХНЖ/К

- Предсједник Клуба хрватских делегата у скупштини ХНЖ/К

- Предсједник градског одбора ХДЗ-а БиХ Мостар

- Савјетник предсједника Федерације БиХ

- Извршни директор политичке академије ХДЗ-а БиХ

- Допредсједник управног одбора центра за информирање и признавање квалификација из високог образовања БиХ

- Политичка академија ХДЗ-а БиХ, главни секретар

- Управни одбор фонда за студентске зајмове ФБиХ, члан

- Главни секретар омладине ХДЗ-а БиХ

- в.д. међународног секретара ХДЗ-а Би

- Градски одбор ХДЗ-а Мостар, организацијски секретар

Породично стање: ожењен, отац двоје дјеце