ДЕЛЕГАТ - СИВИЋ АЛМИНА


Име и презиме: Алмина Сивић

Датум рођења: 15.10.1998.год.

Мјесто рођења: Зеница

Пребивалиште: Тешањ

Националност: Бошњакиња

Страначка припадност: НЕС

Занимање: продавач

Завршена школа/стручно звање: Текстилна школа

Радно искуство: /

Страначке активности и досадашњи политички ангажман: /

Породично стање: удата