ДЕЛЕГАТ - ЧАМПАРА АЉОША


Име и презиме: Аљоша Чампара

Датум рођења: 20.01.1975. године

Мјесто рођења: Дубровник

Пребивалиште: Сарајево

Националност: Бошњак

Страначка припадност: Народ и правда, члан Предсједништва странке НиП-а

Занимање: Дипломирани правник

Завршена школа/стручно звање: Правни факултет Универзитета у Сарајеву

Радно искуство:

- Заступник у Скупштини КС и делегат у Дому народа Парламента Федерације БиХ мандат (2022-2026)

-Заступник у Скупштини КС и делегат у Дому народа Парламента Федерације БиХ –потпредсједавајући Дома народа - мандат (2018-2022)

-Министар у Влади ФБиХ 2015-

-Доградоначелник Града Сарајева 2013-2015

-Савјетник предсједавајућег Дома народа ПБиХ 2012-2013

Дипломирао је на Праном факултету у Сарајеву Универзитета у Сарајеву. Положио је стручни управни испит, те правосудни испит.

Аљоша Чампара је радио као стручни сарадник у Ођелу за кадровска питања и Ођелу за протокол Парламентарне скупштине БиХ, секретар Уставноправне комисије Дома народа ПСБИХ, секретар Дома народа ПСБиХ, секретар Заједничке службе ПСБиХ, савјетник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ 2012-2013., доградоначелник Града Сарајева 2013-2015., Министар у Влади ФБиХ од 2015.- , заступник у Скупштини Кантона Сарајево 2018-2022., делегат у Дому народа Парламента Федерације БиХ и потпредсједавајући Дома народа Парламента Федерације БиХ 2018-2022., заступник у Скупштини Кантона Сарајево 2022- и делегат у Дому народа Парламента Федерације БиХ 2023-

Радио је на имплементацији реконструкције и обнове комплетног комплекса Парламентарне скупштине БиХ, успостави унутрашње организације ПСБиХ, изради стратешких планова ПСБиХ. Успостави Сектора за ИТ ПСБиХ и имплементацији ИПА фондова за ПСБиХ.

Био је члан Комисије Министарства правде БиХ за полагање стручних управних испита, члан стручне комисије Агенције за државну службу институција БиХ за израду испитних питања те члан других ад хоц комисија. Говори енглески језик.

Страначке активности и досадашњи политички ангажман:

- Члан Предсједништва странке Народ и Правда од 2020-

Породично стање: ожењен, отац двоје дјеце