ДЕЛЕГАТ - СЕЈАРИЋ АЗХАР


Име и презиме: Азхар Сејарић

Датум рођења: 14.12.1994. године

Мјесто рођења: Цазин

Пребивалиште: Кључ

Националност: Бошњак

Страначка припадност: Narod i pravda

Занимање: политолог

Завршена школа/стручно звање: Факултет политичких наука Универзитета у Сарајеву/Магистар политичких наука, смјер: Управљање државом

Радно искуство:

- Волонтерски рад у Институту за друштвена истраживања Факултета политичких наука Универзитета у Сарајеву,

- Служба за односе са јавношћу у ФК Сарајево,

- Менаџер контроле квалитета у фирми ПИРНАР.

Страначке активности и досадашњи политички ангажман:

 

- Предсједник ОО Народа и правде у Кључу,

- вијећник у Општинском вијецу Кључ (2020-2022),

- посланик у Скупштини Унско-санског кантона (2022-),

- Предсједник младих Народа и правде БиХ (2021-),

- члан Предсједништва Народа и правде

Породично стање: Ожењен, отац двоје дјеце