Име и презиме: Џевад Хаџић
 

Датум рођења: 22.02.1970. године
 

Мјесто рођења: Калесија
 

Пребивалиште: Калесија
 

Националност: Бошњак
 

Страначка припадност: СДП БиХ
 

Занимање: дипломирани инжињер машинства
 

Завршена школа/стручно звање: Машински факултет Тузла
 

Радно искуство:
- Општина Калесија – од 1994. до 1996. године и од 2000. до 2002. године,
- Мјешовита средња школа „Калесија“ од 1996. до 2000. године и од 2002. до 2010. године,
- Скупштина Тузланског кантона од 2010. године до данас.
 

Страначке активности и досадашњи политички ангажман: СДП БиХ
 

Породично стање: ожењен, отац двоје дјеце