ДЕЛЕГАТ- ДАУТОВИЋ ЕМИР


Име и презиме: Емир Даутовић

Датум рођења: 07.10.1970. године

Мјесто рођења: Цазин

Пребивалиште: Гњилавац - Цазин

Националност: Бошњак

Страначка припадност: Народни европски савез- НЕС

Завршена школа/стручно звање: дипл.менаџер у sportu/VSS

Радно искуство: Да

Страначке активности и досадашњи политички ангажман: Предсједник огранка странке НЕС

Породично стање: ожењен