ЧЛАН САВЈЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 


ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Давор Ебнер
 
ДАТУМ РОЂЕНЈА: 22.7.1972
 
МЈЕСТО РОЂЕНЈА:
Сарајево
 
ПРЕБИВАЛИШТЕ: Сарајево
 
НАЦИОНАЛНОСТ: АУСТРИЈАНАЦ
 
ЗАНИМАНЈЕ: хорски пјевач
 

ЗАВРШЕНА ШКОЛА/НАУЧНО ЗВАНЈЕ:  ССС
 
РАДНО ИСКУСТВО: 

 
ПОРОДИЧНО СТАНЈЕ: ванбрачна заједница

Е-маил: davor.ebner1@gmail.com