ЧЛАН САВЈЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 


 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Велибор Кувач
 
ДАТУМ РОЂЕНЈА: 4.2.1960
 
МЈЕСТО РОЂЕНЈА: Високо
 
ПРЕБИВАЛИШТЕ: Сарајево
 
НАЦИОНАЛНОСТ: НЈЕМАЦ
 
ЗАНИМАНЈЕ: Политолог
 

ЗАВРШЕНА ШКОЛА/НАУЧНО ЗВАНЈЕ: ВШС
 
РАДНО ИСКУСТВО: 
 
ПОРОДИЧНО СТАНЈЕ: ожењен
 
Е-маил:
 vkuvach@gmail.com