ЧЛАН САВЈЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 


ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Дерво Сејдић

ДАТУМ РОЂЕНЈА: 9.12.1956. године
 
МЈЕСТО РОЂЕНЈА: Високо
 
ПРЕБИВАЛИШТЕ: Сарајево
 
НАЦИОНАЛНОСТ: РОМ
 
ЗАНИМАНЈЕ: умировљеник
 

ЗАВРШЕНА ШКОЛА/ЗНАНСТВЕНО ЗВАНЈЕ:  ССС
 
РАДНО ИСКУСТВО: 
 
ОБИТЕЛЈСКО СТАНЈЕ: ожењен

Е-маил: dervo.kalisara.ric@gmail.com