ЧЛАН САВЈЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 


ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Бруно Палестра
 
ДАТУМ РОЂЕНЈА: 15.7.1930
 
МЈЕСТО РОЂЕНЈА: Бијељина
 
ПРЕБИВАЛИШТЕ: Сарајево
 
НАЦИОНАЛНОСТ: ИТАЛИЈАН
 
ЗАНИМАНЈЕ:
ДИПЛ.ИНГ.ШУМАРСТВА
 

ЗАВРШЕНА ШКОЛА/НАУЧНО ЗВАНЈЕ: ВСС
 
РАДНО ИСКУСТВО: 
 
ПОРОДИЧНО СТАНЈЕ: ожењен
 
Е-маил: 
brunopalestra@hotmail.com