ЧЛАН САВЈЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 


ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Адмира Биберовић
 
ДАТУМ РОЂЕНЈА: 16.2.1996
 
МЈЕСТО РОЂЕНЈА: Берлин
 
ПРЕБИВАЛИШТЕ: Тузла
 
НАЦИОНАЛНОСТ: РОМКИНЈА
 
ЗАНИМАНЈЕ: 
 

ЗАВРШЕНА ШКОЛА/НАУЧНО ЗВАНЈЕ:  ВСС
 
РАДНО ИСКУСТВО: 
 
ПОРОДИЧНО СТАНЈЕ: удата
 
Е-маил:  admira_24biberovic@yahoo.com