4. редовна сједнице Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине

Sarajevo,


25.09.2023.

Dom naroda usvojio je jučer, u okviru 4. vanredne sjednice, Prijedlog zakona o ujednačavanju penzija ostvarenih po Zakonu o službi u Oružanim snagama BiH, Prijedlog zakona o pravima demobiliziranih boraca i njihovih porodica, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o konstituiranju novih općina u Federaciji Bosne i Hercegovine i izmjeni područja općina podijeljenih međuentiteskom i međukantonalnom-međužupanijskom crtom, Prijedlog strategije razvoja turizma Federacije Bosne i Hercegovine 2022-2027. godine, lnformacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane,'EPHZHB 1,, od privrednog društva Javno preduzeće "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioničko društvo Mostar,sa Prijedlogom zaključka, Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekat unapređenja kvaliteta zraka, Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekat finansiranja razvojne politike zdravstvenog sektora i Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne I Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekat modernizacije vodnih i sanitarnih usluga.

Delegati su prihvatili: Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju, Nacrt zakona o jakim alkoholnim pićima, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku.