Наставак 31. редовне сједнице Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине

Sarajevo,


22.07.2010.

Završena 31. sjednica Doma naroda PFBiH

Na nastavku 31. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, održanom 22. jula 2010. godine, usvojeni su: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Željeznicama FBiH, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u FBiH i Prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakona FBiH.   

Delegati su prihvatili Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata (predlagač: Josip Perić, delegat u Domu naroda), Nacrt zakona o poticanju razvoja male privrede, Nacrt zakona o izmjenama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, Prijedlog odluke o utvrđivanju područja planine "Vranica" područjem posebnih obilježja od značaja za FBiH, Prijedlog odluke o pristupanji izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za FBiH "Vranica" za period od 2008. do 2028. godine te Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina FBiH (predlagač: Komisija za zaštitu ljudskih prava i sloboda Predstavničkog doma).

Za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim jedinicama (predlagač: Ante Čolak, poslanik u Predstavničkom domu),  Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Vijeća nacionalnih manjina FBiH i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Poslovnik o radu Vijeća nacionalnih manjina (predlagač: Komisija za zaštitu ljudskih prava i sloboda Predstavničkog doma), nije bilo potrebne većine u Domu naroda.

Prihvaćeni su i Izvještaj o radu FERK-a za 2009. godinu, kao i Izvještaj o radu za 2009. godinu i Finansijski plan s Programom rada za 2010. godinu Komisije za vrijednosne papire FBiH.