Parlament Federacije Bosne i Hercegovine


Adresa:
Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo

Tel:
Centrala 219-190 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dom naroda - Sazivanje sjednica Doma naroda mandatni
period 2014. - 2018.

Sarajevo, 5. septembar 2016. godine

Zakazana 15. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 15. septembra 2016. godine u 11 sati.

Za 15. sjednicu predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog odluke o prihvaćanju zaduženja Federacije Bosne i Hercegovine po Proširenom aranžmanu (EFF) sa Međunarodnim monetarnim fondom,
  - Tehnički memorandum o razumijevanju,
  - Pismo namjere,

  - Informacija o kreditnom zaduženju po Proširenom aranžmanu (EFF) sa Međunarodnim monetarnim fondom,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću – hitni postupak,
  - Amandmani Vlade Federacije,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o naplati i djelomičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima (predlagač: Slađan Ilić, delegat  u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine) – skraćeni postupak,
  - Mišljenje Vlade Federacije,
 4. Nacrt zakona o šumama,
 5. Nacrt  zakona o premjeru  i registraciji nekretnina,
 6. Nacrt zakona o registru finansijskih izvještaja,
 7. Nacrt zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 8. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini,
 9. Prijedlog odluke o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Koridor Vc,
  - Supsidijarni ugovor (Koridor Vc 2) između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine,
  - Ugovor o implementaciji Projekta (Projekt Koridor Vc 2) između JP Autocesta Federacije Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj,
  - Ugovor o podršci Projekta (Projekt Koridor Vc 2)  između   Federacije Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj,
  - Ugovor o zajmu  (Projekat Koridor Vc 2)  između  Bosne i Hercegovine i  Evropske banke za obnovu i razvoj,
  - Informacija o kreditu Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat Koridor Vc,
 10. Prijedlog odluke o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke (EIB) za realizaciju Projekta modernizacija cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine,
  - Supsidijarni sporazum između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine,
  - Ugovor između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke,
  - Modernizacija cesta – tabelarni pregled,
  - Informacija o kreditu Evropske investicione banke (EIB) za Projekat modernizacija cesta u Federaciji BIH,
 11. Kvartalni izvještaj o dugu Q1/ 2016. godine,
 12. Prijedlog strategije saobraćaja u Federaciji Bosne i Hercegovine za period  2016.-2030. godina.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo

Sarajevo, 30. august 2016. godine

OBAVIJEST
o  nastavku 14. sjednice Doma naroda
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Obavijest da će se nastavak 14. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održati u srijedu, 7. septembra 2016. godine u 11 sati.

Za sjednicu su preostale sljedeće tačke dnevnog reda:

2. Prijedlog  zakona  o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite - skraćeni postupak,
- Amndman Kluba hrvatskog naroda,
- Izjašnjenje Vlade FBiH na Amandman
,

3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine,
4 .
Prijedlog zakona o konverziji kredita sa valutnom klauzulom u švicarskim francima (CHF) u konvertibilne marke (KM) – (predlagač: Komisija za ispitivanje zakonitosti plasmana kredita u švicarskim francima u Predstavničkom domu) – hitni postupak,
- Misljenje Vlade FBIH,
5. Nacrt zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine,
6. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine,
7. Nacrt zakona o Gradu Livno,
8. Nacrt zakona o Gradu Cazin,
9.
Nacrt zakona o Gradu Goražde,
10. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru broj 1 o Amandmanu na Ugovor o zajmu od 27. oktobra 2011. godine između Bosne i Hercegovine i  Evropske banke za obnovu i razvoj za Projekt izgradnje gradskih saobraćajnica u Sarajevu
- Informacija o kreditu Evropske  banke za obnovu i razvoj (EBRD)  za Projekt izgradnje gradskih saobraćajnica Sarajevo – dodatno finansiranje,
- Zapisnik sa pregovora - Sarajevo Projekt gradskih saobraćajnica, od 10.3.2016.godine
- Nacrt ugovora broj 1 o Amandmanu na Ugovor o zajmu od 27. oktobra 2011.godine (Sarajevo Projekt gradskih saobraćajnica) između Bosne i Hercegovine i  EBRD-a i
- Nacrt ugovora broj 1 o Amandmanu na Ugovor podršci Projekta od 28.marta 2013.godine, (Sarajevo Projekt gradskih saobraćajnica) između Federacije Bosne i Hercegovine, Kantona Sarajevo i EBRD-a,

11. Prijedlog  odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) za realizaciju Projekta program razvoja ruralne konkurentnosti (RCDP),
- Supsidijarni sporazum (Program razvoja konkurentnosti u ruralnim područjima) (Rural Business Competitiveness Development Programme RCDP) između Bosne i Hercegovine i  Federacije Bosne i Hercegovine,
- Sporazum o finansiranju  (Program razvoja konkurentnosti u ruralnim područjima) (RCDP)  između  Bosne i Hercegovine i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj,
- Informacija o kreditu Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) za finansiranje Projekta „Program razvoja ruralne konkurentnosti“ (Rural Competitiveness Development Program - RCDP),
12. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC fonda za međunarodni razvoj (OFID) za realizaciju Projekta razvoja ruralnog poduzetništva,
- Projekat razvoja ruralnog poduzetništva Sporazum o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC fonda za međunarodni razvoj (OFID) od dana 27. aprila 2016. godine,
- Nacrt sporazuma o Projektu,
- Informacija o kreditu OPEC Fonda za međunarodni razvoj  (OFID) za finansiranje Projekta  razvoja ruralnog poduzetništva,
13. Finansijski izvještaj o poslovanju Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za period 01.01. do 31.12.2014. godine, 
- Odluka Upravnog odbora o usvajanju Finansijskog izvještaja Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za period 01.01. do 31.12.2014. godine,
- Izvještaj o radu Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2014.godinu,
- Odluka Upravnog odbora o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za 2014. godinu,
- Izvještaj o radu Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za 2014. godinu,
- Odluka Upravnog odbora o usvajanju izvještaja o radu Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za 2014. godinu,
14. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – decembar 2015. godine,
15. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa (stanje na dan 15.3.2016. godine),
16. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa (stanje na dan 22.3.2016. godine),
17. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa (stanje na dan 5.4.2016. godine),
18. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 12.4.2016. godine,
19. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 26.4.2016. godine,
20. Izvještaj  o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 10.5.2016. godine,
21. Izvještaj o radu Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu,
- Informacija o bankarskom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine na dan  31.12. 2015. godine,
Informacija o sektoru lizinga Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 31.12. 2015. godine,
- Informacija o mikrokreditnom sistemu  Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 31.12. 2015. godine,
- Izvještaj o radu samostalnog odjela Ombudsmena za bankarski sistem za period 1.1.2015. – 31.12. 2015. godine,
- Odluka o usvajanju Informacije o sektoru lizinga Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 31.12. 2015. godine,
- Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu,
- Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu,

22. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za period 1.1. -30.6. 2015. godine,
- Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za period 1.7. -31.12. 2015. godine,
- Izvještaj o radu Federalne uprave policije za 2015. godinu,
23. Izvještaj o stanju poljoprivrede (Zeleni izvještaj) u Federaciji BiH za 2015. godinu,
24. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2015. godinu,
25. Strategija upravljanja dugom (2016.-2018. godina).

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

Sarajevo, 14. juni 2016. godine

Zakazana  posebna – tematska  sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 30. juna 2016. godine u 13 sati.

Za posebnu-tematsku sjednicu predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Informacija  o stanju u zdravstvenom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine sa prijedlogom mjera,
  - Prilozi,
  - Zaključak Vlade Federacije,

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.


top

Sarajevo, 14. juni 2016. godine

Zakazana 14. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 23. juna 2016. godine u 11 sati.

Za 13. sjednicu predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Usaglašavanje Prijedloga zakona o komasaciji,
 2. Prijedlog zakona o konverziji kredita sa valutnom klauzulom u švicarskim francima (CHF) u konvertibilne marke (KM) – (predlagač: Komisija za ispitivanje zakonitosti plasmana kredita u švicarskim francima u Predstavničkom domu) – hitni postupak,
  - Misljenje Vlade FBIH,
 3. Prijedlog  zakona  o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite - skraćeni postupak,
  - Amndman Kluba hrvatskog naroda,
  - Izjašnjenje Vlade FBiH na Amandman
  ,
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 5. Nacrt zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine,
 6. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 7. Nacrt zakona o Gradu Livno,
 8. Nacrt zakona o Gradu Cazin,
 9. Nacrt zakona o Gradu Goražde,
 10. Nacrt zakona o tehničkoj kulturi Federacije Bosne i Hercegovine, (predlagači: Amir Zukić i Omer Škaljo, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine),
  - Zakljucak Vlade FBiH,
 11. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru broj 1 o Amandmanu na Ugovor o zajmu od 27. oktobra 2011. godine između Bosne i Hercegovine i  Evropske banke za obnovu i razvoj za Projekt izgradnje gradskih saobraćajnica u Sarajevu
  - Informacija o kreditu Evropske  banke za obnovu i razvoj (EBRD)  za Projekt izgradnje gradskih saobraćajnica Sarajevo – dodatno finansiranje,
  - Zapisnik sa pregovora - Sarajevo Projekt gradskih saobraćajnica, od 10.3.2016.godine
  - Nacrt ugovora broj 1 o Amandmanu na Ugovor o zajmu od 27. oktobra 2011.godine (Sarajevo Projekt gradskih saobraćajnica) između Bosne i Hercegovine i  EBRD-a i
  - Nacrt ugovora broj 1 o Amandmanu na Ugovor podršci Projekta od 28.marta 2013.godine, (Sarajevo Projekt gradskih saobraćajnica) između Federacije Bosne i Hercegovine, Kantona Sarajevo i EBRD-a,
 12. Prijedlog  odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) za realizaciju Projekta program razvoja ruralne konkurentnosti (RCDP),
  - Supsidijarni sporazum (Program razvoja konkurentnosti u ruralnim područjima) (Rural Business Competitiveness Development Programme RCDP) između Bosne i Hercegovine i  Federacije Bosne i Hercegovine,
  - Sporazum o finansiranju  (Program razvoja konkurentnosti u ruralnim područjima) (RCDP)  između  Bosne i Hercegovine i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj,
  - Informacija o kreditu Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) za finansiranje Projekta „Program razvoja ruralne konkurentnosti“ (Rural Competitiveness Development Program - RCDP),
 13. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC fonda za međunarodni razvoj (OFID) za realizaciju Projekta razvoja ruralnog poduzetništva,
  - Projekat razvoja ruralnog poduzetništva Sporazum o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC fonda za međunarodni razvoj (OFID) od dana 27. aprila 2016. godine,
  - Nacrt sporazuma o Projektu,
  - Informacija o kreditu OPEC Fonda za međunarodni razvoj  (OFID) za finansiranje Projekta  razvoja ruralnog poduzetništva,
 14. Finansijski izvještaj o poslovanju Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za period 01.01. do 31.12.2014. godine, 
  - Odluka Upravnog odbora o usvajanju Finansijskog izvještaja Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za period 01.01. do 31.12.2014. godine,
  - Izvještaj o radu Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2014.godinu,
  - Odluka Upravnog odbora o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za 2014. godinu,
  - Izvještaj o radu Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za 2014. godinu,
  - Odluka Upravnog odbora o usvajanju izvještaja o radu Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za 2014. godinu,
 15. Specijalni izvještaj o pristupačnosti radnih prostora zakonodavnih tijela u Bosni Hercegovini za osobe sa invaliditetom,
 16. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2015. godinu,
 17. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – decembar 2015. godine,
 18. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa (stanje na dan 15.3.2016. godine),
 19. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa (stanje na dan 22.3.2016. godine),
 20. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa (stanje na dan 5.4.2016. godine),
 21. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 12.4.2016. godine,
 22. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 26.4.2016. godine,
 23. Izvještaj  o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 10.5.2016. godine,
 24. Izvještaj o radu Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu,
  - Informacija o bankarskom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine na dan  31.12. 2015. godine,
  Informacija o sektoru lizinga Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 31.12. 2015. godine,
  - Informacija o mikrokreditnom sistemu  Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 31.12. 2015. godine,
  - Izvještaj o radu samostalnog odjela Ombudsmena za bankarski sistem za period 1.1.2015. – 31.12. 2015. godine,
  - Odluka o usvajanju Informacije o sektoru lizinga Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 31.12. 2015. godine,
  - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu,
  - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu,
 25. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za period 1.1. -30.6. 2015. godine,
  - Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za period 1.7. -31.12. 2015. godine,
  - Izvještaj o radu Federalne uprave policije za 2015. godinu,
 26. Izvještaj o stanju poljoprivrede (Zeleni izvještaj) u Federaciji BiH za 2015. godinu,
 27. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2015. godinu,
 28. Izvještaj o radu Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu,
 29. Izvještaj o radu Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu,
  - Finansijski plan Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu,
  - Program rada Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu,
 30. Strategija upravljanja dugom (2016.-2018. godina).

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.


top

Sarajevo, 23. maj 2016. godine

Zakazana 13. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 2. juna 2016. godine u 11 sati.

Za 13. sjednicu predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku –hitni postupak,
 2. Prijedlog zakona o nedopuštenom oglašavanju,
 3. Prijedlog zakona o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji,
  - Amandman Đure Delića,
 4. Prijedlog zakona o finansijskom poslovanju,
 5. Nacrt zakona o veterinarsko – medicinskim proizvodima,
 6. Izvještaj o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu,
  - Izvještaj o izvršenju finansijskog plana za 2015. godinu,
 7. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 1. januar – 31. decembar 2015. godine.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.


top

Sarajevo, 29. april 2016. godine

Zakazan nastavak 12. sjednice i 13. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 12. maja 2016. godine u 11 sati.

Za  sjednice predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

Za nastavak  12. sjednice preostale su sljedeće tačke dnevnog reda:

7. Nacrt zakona o zaštiti okoliša,
8.Izvještaj o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu,
9. Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji Bosne i Hercegovine za period mart — oktobar 2015. godine,
- Nacrt zaključka,
10.Izvještaj Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju o revizijskom izvještaju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i revidiranih korisnika Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu,
11. Izbor i imenovanje:
- Prijedlog odluke o izboru potpredsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda.

Za 13. sjednicu predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o nedopuštenom oglašavanju,
 2. Prijedlog zakona o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji,
  - Amandman Đure Delića,
 3. Prijedlog zakona o finansijskom poslovanju,
 4. Nacrt zakona o veterinarsko – medicinskim proizvodima,
 5. Izvještaj o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu,
  - Izvještaj o izvršenju finansijskog plana za 2015. godinu,
 6. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 1. januar – 31. decembar 2015. godine.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo


top

Sarajevo, 11. april 2016. godine

Zakazana 12. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 21. aprila 2016. godine u 11 sati.

Za 12. sjednicu predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom – hitni  postupak,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja - skraćeni postupak,
  - Amandmani Vlade FBiH,
 3. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog zakona o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 5. Prijedlog zakona o upravljanju državnim kapitalom u privrednim društvima u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 6. Prijedlog zakona o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji,
 7. Nacrt zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost Federacije Bosne i Hercegovine,
 8. Nacrt zakona o zaštiti okoliša,
 9. Izvještaj o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu,
 10. Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji Bosne i Hercegovine za period mart — oktobar 2015. godine,
  - Nacrt zaključka,
 11. Izvještaj Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju o revizijskom izvještaju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i revidiranih korisnika Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu,
 12. Usaglašavanje Zakona o komasaciji,
 13. Izbor i imenovanje:
  - Prijedlog odluke o izboru potpredsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.


top

Zakazan nastavak 11. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 14. aprila 2016. godine u 13 sati.

Za nastavak sjednice su preostale sljedeće tačke:

D N E V N I   R E D

4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom,
5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti,
6. Nacrt zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju,
7. Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015.  godinu za period 1.1. - 31.12.2015. godine sa:
-Tabelarnim pregledom odluka o izdvajanju sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije “ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015.  godinu za period 1.1. - 31.12.2015. godine,
- Tabelarnim pregledom rješenja o izdvajanju sredstava iz „Tekuće rezerve premijera i zamjenika premijera“  Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015.  godinu za period 1.1. - 31.12.2015. godine,
-Tabelarnim pregledom odluka o izdvajanju sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“  Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015.  godinu za period 1.1. - 31.12.2015. godine po budžetskim korisnicima,

8. Prijedlog odluke o prihvatanju Analitičkog izvještaja o poslovanju Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za  2014. godinu,
- Analitički izvještaj o poslovanju Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za  2014. godinu,
9. Godišnji finansijski izvještaji Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za period 1.1.2015. – 31.12.2015. godine.
10. Izbor i imenovanja:
-Rješenje o prijedlogu za imenovanje jednog člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije Bosne i Hercegovine (Suad Zeljković),
-Rješenje o prijedlogu za imenovanje jednog člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije Bosne i Hercegovine (Nikola Pejić).

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.


top

Sarajevo, 21. mart 2016. godine

Zakazan nastavak 10. sjednice i 11. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 31. marta 2016. godine u 11 sati.

Za 10. sjednicu predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa,
 2. Prijedlog zakona o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine,
 3. Nacrt zakona o izmjeni  Zakona o izvršnom postupku,
 4. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 6. Nacrt zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima,
 7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 8. Prijedlog odluke o odobravanju Odluke o davanju saglasnosti na izmjenu Ugovora o sindiciranom dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom, broj: 19000555-DK-1/10 od 1.11.2010. godine,
  - Ugovor o sindiciranom dugoročnom kreditu,
  - Informacija o davanju saglasnosti,
 9. Finansijski izvještaj o poslovanju Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za period 01.01. do 31.12.2014. godine, 
  - Odluka UO o usvajanju Finansijskog izvještaja Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za period 01.01. do 31.12.2014. godine,
  - Izvještaj o radu Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2014.godinu,
  - Odluka UO o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za 2014. godinu,
  -Izvještaj o radu Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za 2014. godinu,
  - Odluka UO o usvajanju izvještaja o radu Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za 2014. godinu,
 10. Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća “Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine”, d.o.o. za 2014. godinu,
  -Finansijski izvještaj,
  -Izvještaj revizora,
  -Izvještaj o radu Nadzornog odbora,
  -Izvještaj o radu Odbora za reviziju,
 11. Izvještaj o radu Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, 
  - Finansijski plan Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine sa
  - Programom rada Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu,
 12. Informacija  o izvršenim aktivnostima na realizaciji projekta  istraživanja  i eksploatacije  nafte  i  plina  u Federaciji Bosne i Hercegovine,
  Prijedlog zaključka,
 13. Izbor i imenovanja:
  -Rješenje o prijedlogu za imenovanje jednog člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije Bosne i Hercegovine (Suad Zeljković),
  -Rješenje o prijedlogu za imenovanje jednog člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije Bosne i Hercegovine (Nikola Pejić).

Za 11. sjednicu predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o radu,
  - Amandman na Prijedlog zakona o radu - Aner Žueljević,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine,
  - Amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona - Aner Žueljević,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mjeriteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 4. Prijedlog zakona o nedopuštenom oglašavanju,
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom,
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti – hitni postupak,
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine- skraćeni postupak,
 8. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o doprinosima - skraćeni postupak,
 9. Nacrt zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju,
 10. Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015.  godinu za period 1.1. - 31.12.2015. godine sa:
  -Tabelarnim pregledom odluka o izdvajanju sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije “ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015.  godinu za period 1.1. - 31.12.2015. godine,
  - Tabelarnim pregledom rješenja o izdvajanju sredstava iz „Tekuće rezerve premijera i zamjenika premijera“  Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015.  godinu za period 1.1. - 31.12.2015. godine,
  -Tabelarnim pregledom odluka o izdvajanju sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“  Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015.  godinu za period 1.1. - 31.12.2015. godine po budžetskim korisnicima,

 11. Prijedlog odluke o prihvatanju Analitičkog izvještaja o poslovanju Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za  2014. godinu,
  - Analitički izvještaj o poslovanju Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za  2014. godinu,
 12. Godišnji finansijski izvještaji Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za period 1.1.2015. – 31.12.2015. godine.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.


top

Sarajevo, 7. mart 2016. godine

Zakazana 10. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 17. marta 2016. godine u 11 sati.

Za  sjednicu predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o izmjeni  Zakona o izvršnom postupku –hitni postupak,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine – hitni postupak,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa,
 4. Prijedlog zakona o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine,
 5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 6. Nacrt zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima,
 7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 8. Prijedlog odluke o odobravanju Odluke o davanju saglasnosti na izmjenu Ugovora o sindiciranom dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom, broj: 19000555-DK-1/10 od 1.11.2010. godine,
  - Ugovor o sindiciranom dugoročnom kreditu,
  - Informacija o davanju saglasnosti,
 9. Finansijski izvještaj o poslovanju Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za period 01.01. do 31.12.2014. godine, 
  - Odluka UO o usvajanju Finansijskog izvještaja Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za period 01.01. do 31.12.2014. godine,
  - Izvještaj o radu Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2014.godinu,
  - Odluka UO o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za 2014. godinu,
  -Izvještaj o radu Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za 2014. godinu,
  - Odluka UO o usvajanju izvještaja o radu Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za 2014. godinu,
 10. Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća “Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine”, d.o.o. za 2014. godinu,
  -Finansijski izvještaj,
  -Izvještaj revizora,
  -Izvještaj o radu Nadzornog odbora,
  -Izvještaj o radu Odbora za reviziju,
 11. Izvještaj o radu Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, 
  - Finansijski plan Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine sa
  - Programom rada Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu,
 12. Informacija  o izvršenim aktivnostima na realizaciji projekta  istraživanja  i eksploatacije  nafte  i  plina  u Federaciji Bosne i Hercegovine,
  Prijedlog zaključka,
 13. Izbor i imenovanja
  -Rješenje o prijedlogu za imenovanje jednog člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije Bosne i Hercegovine (Suad Zeljković),
  -Rješenje o prijedlogu za imenovanje jednog člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije Bosne i Hercegovine (Nikola Pejić).

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.


top

Sarajevo, 22. februar 2016. godine

Zakazana 9. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 3. marta 2016. godine u 11 sati.

Za  sjednicu predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine –hitni postupak,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosahitni postupak,
 3. Prijedlog zakona o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine - hitni postupak,
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju  u privatnom osiguranju,
 5. Prijedlog zakona o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 6. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskoj građi Federacije Bosne i Hercegovine,
 7. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 8. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o leasingu,
 9. Nacrt zakona o povjeravanju javnih ovlasti auto-moto klubovima u Federaciji Bosne I Hercegovine,
 10. Nacrt  zakona o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama,
 11. Nacrt zakona o hemikalijama,
 12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na  Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu,
  - Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za 2016. godinu,
 13. Prijedlog finansijskog plana – Budžeta FERK – a za 2016. godinu,
 14. Program rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu,
 15. Izvještaji o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan: 15.9.2015. godine, 22.9.2015. godine, 13.10.2015. godine, 10.11.2015. godine i 15.12. 2015. godine,
 16. Izvještaji o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije obveznica na dan:  20.10.2015. godine, 26.11. 2015. godine, 8.12. 2015. godine i 17.12. 2015. godine.
 17. Prijedlog za rješenje spornih pitanja u Prijedlogu Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o eksproprijaciji.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.


top

Sarajevo, 2. februar 2016. godine

Obavijest o  nastavku 5. sjednice i 8. sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Obavijest da će se nastavak 5. sjednice i 8. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održati u četvrtak, 11. februara 2016. godine u 11 sati.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.


top

Sarajevo, 18. januar 2016. godine

Zakazan nastavak 5. sjednice i 8. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 28. januara 2016. godine u 11 sati.

Za  sjednice predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

Za nastavak  5. sjednice preostale su sljedeće tačke dnevnog reda:

 1. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom,
 2. Nacrt zakona o hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 3. Obračun  sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Odlukom o prihvatanju Obračuna  sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2013. godinu,
 4. Obračun  sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2014. godinu sa Odlukom o prihvatanju Obračuna  sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2014. godinu,
 5. Rebalans Finansijskog plana  Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine  za 2014. godinu (konsolidovani) ,
  - Rebalans finansijskog plana  federalnog fonda solidarnosti za 2014. godinu (Anex I),
  - Rebalans Finansijskog  plana  Stručne Službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (Anex II),
  - Odluka o prihvatanju Rebalansa Finansijskog plana  Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine  za 2014. godinu (konsolidovani)
  - Odluka o prihvatanju Rebalansa finansijskog plana  federalnog fonda solidarnosti za 2014. godinu (Anex I),
  - Odluka o prihvatanjuRebalansaFinansijskog  plana  Stručne Službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (Anex II),
 6. Izvještaj o izvršenju  Finansijskog plana  Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine  za 2014. godinu (konsolidovani),
  - Izvještaj o izvršenju  finansijskog  plana  federalnog fonda solidarnosti za 2014. godinu (Anex I),
  - Izvještaj o izvršenju  Finansijskog  plana  Stručne Službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (Anex II),
  - Odluka o prihvatanju Izvještaja o izvršenju  Finansijskog plana  Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine  za 2014. godinu (konsolidovani),
  - Odluka o prihvatanju Izvještaja o izvršenju  finansijskog plana  federalnog fonda solidarnosti za 2014. godinu (Anex I),
  - Odluka o prihvatanju  Izvještaja o izvršenju  Finansijskog  plana  Stručne Službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (Anex II).

Za 8. sjednicu predlažen sljedeći:

 D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala - skraćeni postupak,
 2. Prijedlog zakona o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 3. Prijedlog zakona o komasaciji,
  - Izvještaj o provednoj javnoj raspravi,
 4. Prijedlog zakona o porezu na dobit,
  - Amandman - Draženka Subašić,
  - Amandmani - Aner Žuljević,
 5. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine,
 6. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od nasilja u porodici,
 7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica – Drin,
  - Odluka Upravnog odbora Zavoda o prenosu prava vlasnitva nad objektom TS 1010,4 kV ,,Drin",
 8. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 19.5.2015. godine,
 9. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa (po osnovu unutrašnjeg zaduženja u iznosu od 19.933.149,00 KM),
 10. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa (po osnovu unutrašnjeg zaduženja u iznosu od 19.030.000,00 KM),
 11. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 21. 7. 2015. godine koji je Vlada Federacije  usvojila na 18. sjednici od 20.8.2015. godine,
 12. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 8. 9. 2015. godine koji je Vlada Federacije  usvojila na 23. sjednici od 23.9.2015. godine,
 13. Informacija  o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE Debelo brdo privrednog društva KONCIG d.o.o. Posušje,
  - Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE Podveležje Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. —Sarajevo,
  - Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE  Jelovača privrednog društva F.L. WIND d.o.o. Tomislavgrad,
  - Prijedlog  Zaključka o davanju prethodne saglasnosti u postupku izdavanja Energetske dozvole privrednom društvu KONCIG d.o.o. Posušje,
  - Prijedlog zaključka o davanju prethodne s?glasnosti u postupku izdavanja Energetske dozvole privrednom društvu JP Elektroprivreda BiH d.d. — Sarajevo
  - Prijedlog Zaključka o davanju prethodne s?glasnosti u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE Jelovača privrednom društvu F.L. WIND d.o.o. Tomislavgrad,
 14. Izbor i imenovanja

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.


top

Sarajevo, 12. januar 2016. godine

Zakazana  posebna – tematska  sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 21. januara 2016. godine u 11 sati.

Za  sjednicu predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Informacija  o stanju u elektroenergetskom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine sa prijedlogom mjera,  
  - Prijedlog mjera    

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.


top

Sarajevo, 23. decembar 2015. godine

Zakazana 7. vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za utorak, 29. decembra 2015. godine u 14 sati.

Za sjednicu predložen sljedeći:

 D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu – hitni postupak,
  - Amandman Zeljka Mirkovića i Mladena Lonića,
 2. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu – hitni postupak,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine– hitni postupak,
 4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na
  - Rebalans Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2015.godinu(konsolidovani),
  - Rebalans Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2015. godinu (Anex I) i
  - Rebalans Finansijskog plana Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (Anex II),

  Obavijesti Predstavničkog doma o tačkama koje se nalaze u predlženom dnevnom.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo


top

Sarajevo, 7. decembar 2015. godine

Zakazana 7. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 17. decembra 2015. godine u 11 sati.

Za sjednicu predložen sljedeći:

 D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu,
  - Pregled projekata koji se sufinanciraju iz Budzeta FBiH,
  - Amandman - Željka Mirkovića i Mladena Lonića,
  - Amandman - Đure Prkačina,
  - Amandman - Rasima Dostovića,
  - Amandman - Fuada Hadžimehmedovića,
  - Amandman - Ane Babić,
  - Amandman - Fuada Hadžimehmedovića,
  - Amandman -Mustafa Kurtovic, Daliborka Milovic, Edim Fejzic, Emir  Frasto i Sanel Musovic,
  - Amandman - Refika Poparića,
  - Amandaman - Anesa Osmanovića, Đure Delića i Željke Josića
  ,
  - Amandman - Rasima Kantarevića,
 2. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu,
  - Amandman - Đure Prkačina,
 3. Dokument okvirnog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 2016. - 2018. godina,
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (predlagači: klubovi poslanika SDA, SBB, HDZ BiH u Predstavničkom domu) - hitni postupak,
  - Mišljenje Vlade,
  - Amandman - Tomislava Martinovića,
 5. Prijedlog zakona o faktoringu,
 6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na
  -Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu i
  procjene Plana za 2017. i 2018. godinu
  na
  - Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu,
 7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na
  - Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine  za 2016. godinu (konsolidovani),
  - Finansijski plan  Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (Anex I),
  - Finansijski  plan  Stručne Službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (Anex II),
 8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje  za 2016. godinu,
 9. Izvještaj o radu  FERK-a za 2014. godinu.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo


top

Sarajevo, 17. novembar 2015. godine

Zakazana 6. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 26. novembra 2015. godine u 14 sati.

Za sjednicu predložen sljedeći:

 D N E V N I  R E D

 1. Nacrt Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu,
 2. Nacrt Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu,
 3. Dokument okvirnog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 2016. - 2018. godina.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.


top

Sarajevo, 6. novembar 2015. godine

Zakazana 4. i 5. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 19. novembar 2015. godine u 11 sati.

Za nastavak  4. sjednice preostale su sljedeće tačke dnevnog reda:

 1. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan  16.6.2015.godine,
 2. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 7.7.2015.godine,
 3. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 21.7.2015.godine,
 4. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije obveznica na dan 18.8.2015.godine,
 5. Izvještaj o radu i poslovanju Javnog preduzeća Elektroprivreda „HZ HB“ d.d. Mostar za 2014. godinu,
  - Izvješće o poslovanju za I-XII mjesec 2014. godine
 6. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2014. godinu,
 7. Izvještaj o radu Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu,
 8. Izvještaj o radu i poslovanju Javnog preduzeća „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo za 2014. godinu,
 9. Izvještaj o radu i poslovanju „BH Gas“ d.o.o.  Sarajevo  za 2014. godinu,
 10. Izvještaj o radu Federalnog pravobranilaštva za 2014. godinu,
 11. Informacija o stanju sigurnosti na području Federacije BiH za januar - juni 2015. godine.

Za 5. sjednicu predložen sljedeći:

 D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine - hitni postupak,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine - hitni postupak,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o parničnom postupku,
 4. Nacrt zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom,
 6. Nacrt zakona o hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 7. Obračun  sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Odlukom o prihvatanju Obračuna  sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2013. godinu,
 8. Obračun  sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2014. godinu sa Odlukom o prihvatanju Obračuna  sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2014. godinu,
 9. Rebalans Finansijskog plana  Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine  za 2014. godinu (konsolidovani),
  - Rebalans finansijskog plana  federalnog fonda solidarnosti za 2014. godinu (Anex I),
  - Rebalans Finansijskog  plana  Stručne Službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (Anex II),
  - Odluka o prihvatanju Rebalansa Finansijskog plana  Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine  za 2014. godinu (konsolidovani)
  - Odluka o prihvatanju Rebalansa finansijskog plana  federalnog fonda solidarnosti za 2014. godinu (Anex I),
  Odluka o prihvatanju Rebalansa Finansijskog  plana  Stručne Službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (Anex II),
 10. Izvještaj o izvršenju  Finansijskog plana  Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine  za 2014. godinu (konsolidovani),
  - Izvještaj o izvršenju  finansijskog  plana  federalnog fonda solidarnosti za 2014. godinu (Anex I),
  - Izvještaj o izvršenju Finansijskog  plana  Stručne Službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (Anex II),
  - Odluka o prihvatanju Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana  Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine  za 2014. godinu (konsolidovani)
  - Odluka o prihvatanju Izvještaja o izvršenju  finansijskog plana  federalnog fonda solidarnosti za 2014. godinu (Anex I),
  - Odluka o prihvatanju  Izvještaja o izvršenjuFinansijskog  plana  Stručne Službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (Anex II),

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.


top

Sarajevo, 15. oktobar 2015. godine

Zakazana 4. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 29. oktobar 2015. godine u 11 sati.

Za sjednicu predložen sljedeći:

 D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine  - hitni postupak,
 2. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine - hitni postupak,
 3. Nacrt zakona o finansijskom poslovanju,
 4. Nacrt zakona o jedinstvenom Registru korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi,
 5. Izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2014.godinu,
 6. Izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2014. godinu,
 7. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan  16.6.2015.godine,
 8. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 7.7.2015.godine,
 9. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 21.7.2015.godine,
 10. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije obveznica na dan 18.8.2015.godine,
 11. Izvještaj o radu i poslovanju Javnog preduzeća Elektroprivreda „HZ HB“ d.d. Mostar za 2014. godinu,
 12. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2014. godinu,
 13. Izvještaj o radu Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu,
 14. Izvještaj o radu i poslovanju Javnog preduzeća „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo za 2014. godinu,
 15. Izvještaj o radu i poslovanju „BH Gas“ d.o.o.  Sarajevo  za 2014. godinu,
 16. Izvještaj o radu Federalnog pravobranilaštva za 2014. godinu,
 17. Informacija o stanju sigurnosti na području Federacije BiH za januar - juni 2015. godine.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.


top

Sarajevo, 15. oktobar 2015. godine

Zakazana 6. vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne
i Hercegovine za petak, 23. oktobar 2015. godine u 16 sati.

Za sjednicu predložen sljedeći:

 D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj
  službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
  - hitni postupak,
  - Amandmani Vlade FBiH

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.


top

Sarajevo, 29. septembar 2015. godine

Zakazana 3. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 8. oktobar 2015. godine u 11 sati.

Za sjednicu predložen sljedeći:

 D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu - hitni postupak,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu - hitni postupak,
 3. Dokument okvirnog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 2016. - 2018. godina,
 4. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o eksproprijaciji - hitni postupak,
  - Amandman na Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o eksproprijaciji - Admir Hadžipašić
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode - hitni postupak,
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine - skraćeni postupak,
 7. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije - skraćeni postupak,
 8. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta - skraćeni postupak,
 9. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 10. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke (EIB) za realizaciju Projekta Koridor Vc (Koridor Vc Počitelj - Bijača),
 11. Statut o izmjenama i dopunama Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 12. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 1.1. -30.6. 2015. godine,
  - Opći dio
  - Posebni dio
 13. Izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2014. godinu,
 14. Informacija o aktivnostima na izboru strateškog partnera za finansiranje i izgradnju termoelektrane Banovići, blok 1-350 MW - treća faza tenderskog postupka pripremljena od strane RMU „Banovići“ Banovići,
 15. Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2014. godine.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.


top

Sarajevo, 25. septembar 2015. godine

Zakazana 5. vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za srijedu, 30. septembar 2015. godine u 13 sati.

Za sjednicu predložen sljedeći:

 D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Vladi Federacije Bosne i Hercegovine,
  - Izjašnjenje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine povodom Prijedloga za izglasavanje nepovjerenja Vladi Federacije,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima - hitni postupak,
 3. Prijedlog odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova radnih tijela Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.


top

Sarajevo, 27. juli 2015. godine

Zakazana 4. vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 30. juli 2015. godine u 11 sati.

Za sjednicu predložen sljedeći:

 D N E V N I  R E D

 1. Reformska agenda za Bosnu i Hercegovinu za period 2015. - 2018. godina,
 2. Prijedlog zakona o radu,
 3. Prijedlog programa rada Vlade Federacije za 2015. godinu,
 4. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o poštanskom prometu Federacije Bosne i Hercegovine - hitni postupak,
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stranim ulaganjima - hitni postupak,
 6. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o pomilovanju - hitni postupak,
 7. Nacrt zakona o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji,
 8. Prijedlog odluke o alokaciji obaveza po kreditu kuvajtskog fonda za razvoj 535-Projekt četiri ceste i most Musala na Federaciju Bosne i Hercegovine,     
  - Informacija  o statusu kredita Kuvajtskog fonda za razvoj 535 – Projekat četiri ceste i most Musala,
 9. Izvještaj o dinamici projekta na Koridoru Vc broj 17. zaključno sa 30.6.2014. godine koji je dostavilo JP Autoceste Federacije BiH, d.o.o. Mostar koji se finansira iz međunarodnih kredita EIB i EBRD.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.


top

Sarajevo, 7. juli 2015. godine

Zakazana 2. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za srijedu, 15. jula 2015. godine u 11 sati.

Za sjednicu predložen sljedeći:

 D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o poštanskom prometu Federacije Bosne i Hercegovine - hitni postupak,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stranim ulaganjima – hitni postupak,
 3. Prijedlog zakona o privrednim društvima - hitni postupak,
 4. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o čeku - skraćeni postupak,
 5. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o tržištu vrijednosnih papira - skraćeni postupak,
 6. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa - skraćeni postupak
 7. Prijedlog Zakona o preuzimanju dioničkih društava,
 8. Nacrt zakona o porezu na dobit,
 9. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o internoj reviziji u javom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine,
 10. Nacrt zakona o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 11. Nacrt zakona o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 12. Nacrt zakona o finansijskom poslovanju,
 13. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu drugog programskog zajma  između Bosne i Hercegovine i Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za razvojne politike poslovnog okruženja,
  - Programski dokument za predloženi zajam u iznosu ekvivalentnom 50 miliona US$  za Bosnu i Hercegovinu za zajam za razvojnu politiku poslovnog ambijenta,
  Sporazum o zajmu (Zajam za razvojnu politiku poslovnog ambijenta) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj,
  - Zapisnik s pregovora,
  - Informacija  o drugom programskom zajmu  Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD)  za razvojne politike poslovnog okruženja (Development Policy Loan, DPL),
 14. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Okvirnom sporazumu o Zajmu između Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) za realizaciju Projekta zatvaranja kolektivnih centara i alternativnog smještaja,
  - Okvirni sporazum o kreditu između Razvojne banke Vijeća Europe i Bosne i Hercegovine,
  - Tabela troškova,
  - Informacija o zajmu Razvojne banke Vijeća Evrope za finansiranje Projekta zatvaranja kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja na  području Federacije Bosne i Hercegovine,
 15. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Saudijskog fonda za razvoj za realizaciju Projekta „Razvoj infrastrukture u Goraždu“,
  - Sporazum o zajmu  Projekt “Razvoj infrastrukture u Goraždu” između   Saudijskog fonda za razvoj i Bosne i Hercegovine (neslužbeni prevod),
  - Nacrt Supsidijarnog sporazuma između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora („Zajmoprimac“) i Federacije Bosne i Hercegovine koju zastupa Federalno ministarstvo finansija („FBiH“) radi finansiranja Projekta “Razvoj infrastrukture u Goraždu”,
  - Informacija o zajmu Saudijskog fonda za razvoj za finansiranje Projekta „Razvoj infrastrukture u Goraždu“,
  - Zapisnik sa pregovora o Nacrtu sporazuma o zajmu za Projekt „Razvoj infrastrukture u Goraždu“ između Bosne i Hercegovine i Saudijskog fonda za razvoj,
 16. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske Banke (EIB) za realizaciju Projekta „Električna distribucija BIH (2010-0562) – izgradnja sistema pametnih mjerenja u elektrodistribuciji’’,
  - Distribucija električne energije u BiH / C - Ugovor o finansiranju izmeđuBosne i Hercegovine i Evropske investicione banke,
  - Podugovor o finansiranju za Projekat  električna distribucija BIH (2010-0562)- Izgradnja sistema pametnih mjerenja u elektrodistribuciji između Federacije Bosne i Hercegovine koju predstavlja Federalno ministarstvo finansija i Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo,
  - Supsidijarni sporazum (Distribucija Električne energije u BIH /c) između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine,
  -Informacija o kreditu Evropske investicione banke (EIB) za  Projekat „Električna distribucija BIH (2010-0562) – Izgradnja sistema pametnih mjerenja u elektrodistribuciji“,
  - Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke (EIB) za realizaciju Projekta „Električna distribucija BIH (2010-0562) – izgradnja sistema pametnih mjerenja u elektrodistribuciji’’,
  - Distribucija električne energije u BiH / B -Ugovor o finansiranju izmeđuBosne i Hercegovine i Evropske investicione banke,
  - Podugovor o finansiranju za Projekat  električna distribucija BIH (2010-0562)- izgradnja sistema pametnih mjerenja u elektrodistribuciji između Federacije Bosne i Hercegovine koju predstavlja Federalno ministarstvo finansija i Javnog preduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne d.d. Mostar,
  - Supsidijarni sporazum (Distribucija električne energije u BiH/B) između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine,
  - Informacija o kreditu Evropske investicione banke (EIB) za  Projekat „Električna distribucija BiH (2010-0562) – Izgradnja sistema pametnih mjerenja u elektrodistribuciji“,
 17. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke (EIB)  za realizaciju Projekta  „Obnovljiva energija HE Vranduk“,
  - Obnovljiva energija HE Vranduk - Ugovor o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke,
  - Supsidijarni sporazum (ObnovIjiva energija HE Vranduk) između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine,
  - Podugovor  o finansiranju za Projekat „Obnovljiva energija Hidroelektrana Vranduk" između Federacije Bosne i Hercegovine koju predstavlja Federalno ministarstvo finansija i Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo,
  - Informacija o kreditu Evropske investicione banke za Projekat „Obnovljiva energija HE Vranduk“,
 18. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju Projekta energetske efikasnosti,
  - Projektni sporazum (Projekt energetske efikasnosti) između Međunarodne asocijacije za razvoj i Federacije Bosne i Hercegovine,
  - Sporazum o finansiranju (Projekt energetske efikasnosti) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj,
  - Dokument o procjeni Projekta za predloženi kredit u iznosu od (sdrxx/eurxx/ostalo) miliona (ekvivalent us$32 miliona) za  Bosnu i Hercegovinu za  Projekt energetske efikasnosti,
  - Usaglašeni zapisnik s pregovora između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj  za Projekt energetske efikasnosti,
  - Dodatak Usaglašenom zapisniku s pregovora između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj  za Projekt energetske efikasnosti,
  - Informacija o kreditu Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju Projekta energetska efikasnost,
 19. Prijedlog Finansijskog plana – Budžeta FERK-a za 2015. godinu,
 20. Izvještaj o stanu poljoprivrede (Zeleni izvještaj) u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2014. godinu,
 21. Izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2014. godinu i Izvještaj o pojavama diskriminacije u Bosni i Hercegovini za 2014. godinu,
 22. Izvještaj o radu Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu,
  -Informacija o bankarskom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu,
  -Informacija o mikrokreditnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 31.12. 2014. godine,
  -Informacija o sektoru lizinga Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 31.12. 2014. godine,
  -Izvještaj o radu samostalnog odjela Ombudsmana za bankarski sistem za period 1.4. - 31.12. 2014. godine,
  -Odluka o usvajanju Informacije o bankarskom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu,
  -Odluka o usvajanju Informacije o  mikrokreditnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 31.12. 2014. godine
  -Odluka o usvajanju Informacije o sektoru lizinga Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 31.12. 2014. godine
  -Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu,
  -Odluka o usvajanju Izvještaja o radu samostalnog odjela Ombudsmana za bankarski sistem za period 1.4. - 31.12. 2014. godine,
 23. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa dostavljenih:
  03.07.2014. godine,
  22.08.2014. godine,
  05.09.2014. godine,
 24. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa dostavljenih:
  20.03.2015. godine,
  28.4.2015. godine i
  05.05.2015. godine,
 25. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije obveznica dostavljen 29.9.2014. godine,
 26. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije obveznica na dan 12.5.2015. godine,
 27. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije obveznica na dan 2.6.2015. godine,
 28. Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine 2015. – 2017. godine,
 29. Izbor i imenovanja.
  - Rješenje o prijedlogu za imenovanje jednog člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.


top

Sarajevo, 3. juni 2015. godine

Zakazana 3. vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za ponedjeljak, 8. juna 2015. godine u 14 sati.

Za sjednicu predložen sljedeći:

 D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog Srednjoročne strategije razvoja poljoprivrednog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2015 – 2019. godina,
 2. Prijedlog zakona o unutrašnjem platnom prometu,
 3. Prijedlog zakona o igrama na sreću,
 4. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) za realizaciju Projekta razvoja ruralnog poslovanja (RBDP),
  -Ugovor o finansiranju Projekta (Projekat ruralnog poslovnog razvoja (Rural Business Development Project - RBDP) između Bosne i Hercegovine i  Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj,
  - Nacrt projektnog sporazuma (Projekt razvoja ruralnog poslovanja (RBDP) između   Federacije Bosne i Hercegovine i  Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj,
  - Informacija o kreditu Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) za financiranje Projekta  razvoja ruralnog poslovanja (RBDP),
 5. Prijedlog odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova radnih tijela Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.


top

Sarajevo, 21. maj 2015. godine

Zakazana 1. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 28. maja 2015. godine u 11 sati.

Za sjednicu predlažon sljedeći:

 D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova radnih tijela Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
 2. Izvještaji o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine na osnovu emisije trezorskih zapisa, od 11.03.2014., 10.04.2014., 29.04.2014. i 26.05.2014. godine,
 3. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2013. godinu;  
  - Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2013. godinu i
  - Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2013. godinu,
 4. Analitički izvještaj o poslovanju Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za  2013. godinu,
 5. Izvještaj o radu FERK-a za 2013. godinu,
 6. Informacija o implementaciji razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2012. godini,
  - Prilozi
 7. Informacija o implementaciji projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2013. godini,
  - Projekti
 8. Informacija o primjeni zakona u postupku odobrenih kredita koji su vezani za švicarski franak sa prijedlogom mjera,
 9. Prijedlog odluke o alokaciji obaveza po kreditu Evropske investicijske banke 20515-projekat za puteve Bosne i Hercegovine (Sarajevska obilaznica) na Federaciju Bosne i Hercegovine,
  - Prijedlog odluke o alokaciji obaveza po kreditu Evropske banke za obnovu i razvoj 31788-Regionalni program razvoja cesta (Sarajevska obilaznica) na Federaciju Bosne i Hercegovine,
  - Prijedlog odluke o alokaciji obaveza po kreditu Fonda za međunarodni razvoj OPEC 1022PB-Projekat Sarajevska obilaznica na Federaciju Bosne i Hercegovine
  - Informacija o reorganizaciji kredita Evropske Banke za obnovu i razvoj (EBRD) - 31788 za Projekat regionalni program razvoja cesta, Kredita Evropske investicijske banke (EIB)-20515 za Projekat Sarajevska obilaznica i Kredita OPEC Fonda 1022PB za Projekat Sarajevske obilaznice,
 10. Izbor i imenovanja:
  a) Prijedlog Odluke o razrješenju Upravnog odbora Javnog RTV servisa Federacije BiH,
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Upravnoga odbora Javnog RTV servisa Federacije BiH na period od dva mjeseca.

Obavijesti Predstavničkog doma o tačkama dnevnog reda

          Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo


top

Sarajevo, 31. mart 2015. godine

Zakazana 2. vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za utorak, 31. marta 2015. godine po završetku vanrednih sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Za sjednicu predložen sljedeći:

 D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu - hitni postupak,
 2. Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu - hitni postupak,
 3. Prijedlog odluka o davanju saglasnosti na:
  a) Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (konsolidirani) za 2015. godinu,
  b) Finansijski plan federalnog fonda solidarnosti  za 2015. godinu (Anex I),
  c) Finansijski plan Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (Anex II),
  d) Odluku o načinu izvršavanja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu,
 4. Prijedlog odluka o davanju saglasnosti na:
  Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2015. godinu i procjena  plana za 2016. i 2017. godinu,
  a)  Odluku o usvajanju finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za   2015. godinu i procjene plana za 2016. i 2017. godinu,
  b) Odluku o izvršavanju finansijskog plana Federalnog zavoda za  zapošljavanje za   2015. godinu,
 5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Prijedlog Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.


top

Sarajevo, 5. februar 2015. godine

O B A V I J E S T
o nastavku Konstituirajuce sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Obavještenje da će se nastavak Konstituirajuće sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održati u ponedjeljak, 9. februara 2015. godine u 13 sati.

Za  nastavak sjednice su preostale sljedeće tačke:  

4. Izbor predsjednika i potpredsjednikâ Federacije Bosne i Hercegovine,

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.


top

Sarajevo 27. januar, 2015. godine

O B A V I J E S T
o nastavku Konstituirajuce sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Obavještenje da će se nastavak Konstituirajuće sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održati u petak, 30. januara 2015. godine u 11 sati.

Za  nastavak sjednice su preostale sljedeće tačke:  

4. Izbor predsjednika i potpredsjednikâ Federacije Bosne i Hercegovine,
6. Prijedlog odluke o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - mart 2015. godine,
7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (predlagači: klubovi poslanika SDA, HDZ BiH i DF u Predstavničkom domu) - hitni postupak.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.


top

Sarajevo 13. januar, 2015. godine

Zakazana Konstituirajuća sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 15. januara 2015. godine u 12 sati.

Za  sjednicu predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Izbor Privremene mandatno-imunitetske komisije Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
 2. Izvještaj Privremene mandatno-imunitetske komisije,
 3. Davanje zakletve,
 4. Izbor Privremene komisije za izbor i imenovanja Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
 5. Izbor predsjedavajućeg i potpredsjedavajućih Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
 6. Izbor predsjednika i potpredsjednikâ Federacije Bosne i Hercegovine.
 7. Izbor delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine,
 8. Prijedlog odluke o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - mart 2015. godine,
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (predlagači: klubovi poslanika SDA, HDZ BiH i DF u Predstavničkom domu) - hitni postupak.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

top

 

 
 
Unesite pojam za pretragu:
 

 

 

 

 

 

  Copyright © Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. . godine