DELEGAT – MILOVIĆ DALIBORKA


Ime i prezime: Daliborka Milović

Datum rođenja: 07.06.1973. godine

Mjesto rođenja: Višegrad

Prebivalište: Goražde

Nacionalnost: Srpkinja

Stranačka pripadnost: Liberalna stranka

Zanimanje: delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, Skupština BPK - Goražde

Završena škola/stručno zvanje: VSS, diplomirani pravnik

Radno iskustvo:
- kantonalni poslanik četvrti mandat,
- delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH četvrti mandat
- EMI „Metalac“ Višegrad šest godina

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:
- predsjednica Liberalne stranke

Porodično stanje: udata