Delegat -   Forto Edin


13


Ime i prezime: Edin Forto

Datum rođenja: 16.08.1972. godine

Mjesto rođenja: Sarajevo

Prebivalište: Sarajevo

Nacionalnost: Bosanac i Hercegovac

Stranačka pripadnost: Naša stranka

Zanimanje: Magistar ekonomskih nauka

Završena škola/stručno zvanje: Master of internacional afairs, international finance and business, nostrificirano na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Radno iskustvo: Direktor NEXE grupe za BiH

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman: Član Regionalnog odbora Sarajevo, član ekonomskog savjeta, mentor organizacije Forum mladih Naše stranke

Porodično stanje:  Oženjen