Delegat - Puzigaća Drago


47


Ime i prezime: Drago Puzigaća

Datum rođenja: 03.09.1954. godine

Mjesto rođenja: Drvar

Prebivalište: Drvar

Nacionalnost: Srbin

Stranačka pripadnost: SNSD

Zanimanje: dipl. pravnik

Završena škola/stručno zvanje: Pravni fakultet

Radno iskustvo: profesor u Srednjoškolskom centru "Marija Bursać" Drvar,
šef Odjela za opću upravu Općine Drvar, načelnik Općine Drvar

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman: predsjednik Općinskog odbora SNSD - Drvar, potpredsjednik Skupštine Kantona 10, u sazivu 2006 - 2010 potpredsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH

Porodično stanje: Oženjen, dvoje djece